Lukning af vand

Vandet lukkes d. 30/10-22 såfremt frosten ikke kommer tidligere.

Vinterklargøring af Kolonihavehus

Frostsprængte vandrør, det er alle sommerhusejeres skræk, kan undgås med simple forholdsregler

Når du lukker kolonihavehuset ned for vinteren, skal der lukkes for vandet ved hovedhanen. Alle vandhaner i huset skal stå åbne, så anlægget bliver tømt for vand. Når der ingen vand er i rørene, kan der ikke ske frostsprængninger.

Du bør også sørge for, at termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand, skal afmonteres. Eventuelle opvaske- og vaskemaskiner bør ligeledes tømmes for vand.

De gode råd

Hvis sommerhuset ikke er opvarmet :

  • Luk for vandet ved hovedhanen og åbn vandhanerne for at tømme rørinstallationer og vandvarmer for vand
  • Tøm opvaske- og vaskemaskine for vand
  • Afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, der konstant indeholder vand

Husk også

  • At fjerne blade fra tagrender, at efterse taget for revner og at få udbedret fejl og mangler, så regn- eller tøvand ikke løber over og trænger ind i huset og forvolder skade
  • At tjekke om træerne er syge, rådne eller har løstsiddende grene. Træer kan udgøre en fare for dit eget eller naboens sommerhus, hvis de vælter ved en kraftig storm. Hvis du som sommerhusejer ikke fører tilstrækkeligt tilsyn med dine træer, kan du gøres erstatningsansvarlig for skaderne på naboens sommerhus
  • At efterse om udendørs lamper og antenner hænger fast
  • At få nogen til at kigge efter huset, når det står tomt

Del siden