H/F Hvilens bestyrelse

Kontoret er åben mandag på lige uger, kl. 17-18 for personlige henvendelser,

og kan i samme tidsrum kontakte: formand tlf. Birgitte West 42727979

og kasserer Susanna 24846221

Udenfor dette tidsrum må der kun ringes i nødstilfælde.

Formand: 

Birgitte West           42727979                      Have nr. 205

 Mailadresse: Hf.hvilen@outlook.dk                                           

Kasserer:

Susanna Maxen         24846221                     Have nr. 6

Mailadresse:  Hf.hvilen@outlook.dk

Næst formand:

Susanne Tidholm      40153835                      Have nr. 244                                  

Mailadresse: Hf.hvilen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem, tjek på hjemmeside.

Frede Hansen          40877996                   Have nr. 45

Mailadresse:

Miljøformand:

Chano Hansen           20303037                     Have  nr. 174

Supleant:

Vurderingsudvalget og vurderinger.

Britt Vangsbæk                                                    Have 135                            

Revisor:                             Have nr.

Revisor:                             Have nr.

Del siden