Orientering om affald

Kære alle kolonister

Vi har besluttet fra nu af, at vi kun holder åbent på skraldepladsen og miljøpladsen hver søndag mellem kl. 9.30 og 11.45.

Til gengæld vil der foran skraldepladsen stå 2 containere til restaffald og 1 container til madaffald, som kan bruges resten af tiden. Opdager vi, at der er kommet usorteret affald i disse containere vil ordningen ophøre med det samme uden varsel, og I vil kun kunne komme af med affald om søndagene.

Vi håber på at denne ordning kan komme til at fungere indtil vi får rettet op på antallet af containere så de passer til vores faktiske behov.

Mange hilsener

Bestyrelsen

Hjemmesiden

Torsdag 18 august kl 18.00

Så skulle problemet være i orden med hjemmesiden

Siden kan nu også læses på IPhone og iPad

Hilsen Frede

Bøvl med hjemmeside

Tirsdag 16 august kl 14.30

Vedrørende manglende læsning af referater

Teknikkerne arbejder på sagen

Frede

Nyhedsbrev 4.

Affaldspladsen er åben under opsyn onsdage 17-19 og søndage 9-12, indtil vi har en anden løsning.

Jeg beklager, at vi ikke fik meldt ud, at pladsen nu er låst af, og at der var åbent i går.

Ha' en dejlig torsdag.

De bedste hilsener,

Birgitte

Formand, Hf. hvilen

Nyhedsbrev 3.

Kære Kolonister,

Jeg har talt med en affaldsplanlægger på kommunen, som desværre sidder i en ferieramt afdeling i denne uge. Hun oplyste dog, at vi i dag skal have afhentet pap, plast og restaffald. I næste uge vender kommunen tilbage med en ny beregning af det antal beholdere, vi burde have. De er som udgangspunkt gået ud fra, at kolonihaver kun bruges i weekenderne....

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi meget kraftigt henstiller til, at man ikke overfylder beholderne og/ eller sætter affald udenfor beholderne, indtil vi har fået en ny plan for antallet af beholdere og for vores afhentning. Såfremt dette ikke overholdes, bliver vi desværre nødt til at aflåse affaldspladsen og kun holde åbent under opsyn om onsdagen sidst på eftermiddagen samt om søndagen samtidigt med miljøpladsen. Vi håber dog, at dette tiltag ikke bliver nødvendigt.

Rigtig god tirsdag.

De bedste hilsener

Birgitte

Formand, Hf. Hvilen

Nyhedsbrev 2, 2022

 Kære kolonister,

 De næste par dage er brandfareindekset højt og meget højt, så pas på med grill,

 gløder og åben ild.

 I kan evt. følge med på http://brandfare.dk/

 De bedste hilsener,

 Birgitte

 Formand, Hf. Hvilen

Nyhedsbrev nr.1 2022

8. Juli 2022

Sommeren er over os, og her kommer vores første nyhedsbrev til at nyde under solens stråler.

Havepræmiering

De 5 udtagne haver 193 – 198 – 207 – 253 – 258 fejres på torsdag d. 14. juli kl. 18 i caféen, hvor Steen og Jonna vil lave en lille let græsk anretning til en meget fornuftig pris. Kom og vær med til at fejre de flotte haver

Havevandring

Der har nu været opfølgning på den første havevandring, og de fleste har fået ordnet forholdene. Generelt har vi været meget flinke, men vi vil gerne blive positivt overraskede, når vi i sensommeren kommer på næste havevandring

Havesalg

Vi har solgt 6 haver og byder velkommen til de nye kolonister i haverne 

15 - 60 - 98 - 182 - 220 – 240

Trailerpladser 

Der er 2 ledige pladser og ingen interesserede på ventelisten. En plads koster 100kr/ år

Infotavlen

Husk at orientere jer på infotavlen. Referater fra bestyrelsesmøder og anden nyttig info hænges op her

Festudvalg / Børneudvalg

Bestyrelsen stod for det vellykkede Sct. Hans-arrangement, men har desværre ikke tid til at stå for flere arrangementer. Derfor kunne det være dejligt, hvis nogen har lyst til at deltage i udvalg og planlægge fest eller børneaktiviteter. Henvend jer gerne til bestyrelsen

8. Juli 2022  Ændringer i adresser og mailadresser

Husk at give besked, hvis I har ændringer til jeres adresser og/ eller emailadresser.  Vi har fået mange breve og emails retur, da kontaktinformationerne har været forkerte. Dette har desværre kostet tid og forårsaget ekstra omkostninger. Ifølge vedtægterne har man 2 uger til at give besked til bestyrelsen om disse ændringer (herefter er bestyrelsen berettiget til at opkræve et gebyr for manglende information) 

Brandforsikring

Husk at komme forbi og vis kvittering for gyldig brandforsikring. Vi er kede af, at over halvdelen endnu ikke har været forbi. Gyldig brandforsikring er vedtægtsbestemt i §16a, stk. 11

Skorstensfejer

Husk han kommer på besøg i næste uge 

Rotter

Rotterne nyder også vejret, og vi hører, at der nu igen er set rotter i kolonien. Husk at melde det til kommunen, hvis du ser rotter eller spor efter dem

 Med ønsket om en god sommer til alle,

Bestyrelsen

Birgitte, Formand Have 205 – Susanna, Kasserer have 6 – Susanne, Næstformand have 244 – Chano, have 174 – Frede, have 45

Birgitte, mobil 4272 7979        Susanna, mobil 2484 6221

Kontortid hver mandag i lige uger ml. kl. 17 og 18

Mail: hf.hvilen@outlook.dk

Del siden